Mieszanie krwinek na szkiełku

-2 krople 5% zawiesiny krwinek uczulonych umieszcza się na szkiełku przedmiotowym i miesza jedną z nich z kroplą wzorcowej surowicy antyglobulinowej, natomiast drugą

– z kroplą fizjologicznego roztworu NaCl. Postępuje się zatem podobnie, jak przy wykonywaniu bezpośredniego odczynu antyglobulinowego, z tą różnicą, że w odczynie pośrednim stosuje się krwinki uczulone in vitro. Przygotowaną próbę umieszcza się w wilgotnej komorze i inkubuje przez 15 minut w temperaturze pokojowej.

Odczytywanie i interpretacja wyników próby według zasad podanych niżej, przy odczynie ilościowym. Ilościowy pośredni odczyn antyglobulinowy wymaga przygotowania zarówno roz- cieńczeń surowicy antyglobulinowej, jak i surowicy anty-Rh, którą uczula się krwinki badane. Pozwala to na stwierdzenie nie tylko miana surowicy antyglobulinowej, ale również na określenie sposobu działania tej surowicy na krwinki uczulone mocniej lub słabiej kolejnymi rozcieńczeniami surowicy anty-Rh.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.