Metodyka oznaczania grup krwi układu ABO

W świetle poznanych zależności w układzie krwinki czerwone – surowica krwi pod-kreślić należy ponownie, z całym naciskiem, wagę odpowiedzialności ciążącej na pracowniku, któremu powierzono określenie grupy krwi człowieka.

Tragiczne skutki, wynikające nieraz po przetoczeniu człowiekowi krwi obco- grupowej (wstrząs i zejście śmiertelne!), powinny stanowić groźne ostrzeżenie, mobilizujące całą uwagę pracownika w kierunku bezbłędnego wykonania badania.

Określanie grup krwi w układzie ABO polega na wykryciu antygenu grupowego badanych krwinek oraz przeciwciał grupowych zawartych w surowicy badanej próbki krwi. Antygeny określa się za pomocą odpowiednich surowic wzorcowych anty-A, anty-B i anty-AB. Przeciwciała surowicy określa się natomiast przy użyciu 5% zawiesiny wzorcowych krwinek grupy A, B i 0.

Przed przystąpieniem do omówienia szczegółów, dotyczących metodyki określania grup krwi, opisane zostaną składniki konieczne do przeprowadzenia próby oraz sposób ich przygotowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.