MATKA Rh-

Przeciwciała aniy-Rh są przeciwciałami odpornościowymi, które mogą powstać w ustroju dopiero wtedy, gdy zetknie się on z antygenami układu Rh, których we własnych krwinkach nie posiada. Są to przeciwciała ciepłe, reagujące w temperaturze 37stopni, zazwyczaj niekompletne, złożone z gamma-globulin. Powstawanie przeciwciał anty-Rh w ustroju może być wywołane różnymi przyczynami, wśród których przykładowo można wymienić:

-1. w stanach fizjologicznych – ciążę odmiennogrupową jak wiemy matka Rh – wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko antygenom wnoszonym przez płód Rh+,

-2. w stanach patologicznych (autoimmunizacja) – można się spotkać z obecnością w surowicy chorego autoprzeciwciał, o swoistości przeciwciał anty-Rh,

-3. przetaczanie krwi, a ściślej – wielokrotne przetaczanie krwi w praktyce zapewnia się w takich przypadkach bezwarunkową zgodność cech układu Rh u dawcy i biorcy. W przeciwnym przypadku, na skutek przetoczenia krwi niezgodnej pod względem Rh, można wywołać u biorcy powstanie przeciwciał anty-Rh, które przy późniejszych przetoczeniach mogą doprowadzić do szoków poprzetoczeniowych, a nawet do śmierci biorcy. Jak już wspomniano, wstrząsy poprzetoczeniowe są z reguły spowodowane antygenem D, Do oznaczania antygenów układu Rh oraz wykrywania przeciwciał anty-Rh służą odczyny serologiczne, które zostaną kolejno omówione.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.