LISTERIOZA

Etiologia i epidemiologia. Zarazek wywołujący listeriozę jest pałeczką Gram- -dodatnią, rozpowszechnioną wśród ludzi i zwierząt na całym świecie nosicielami zarazka są gryzonie, jak również zwierzęta domowe (konie, bydło, owce, świnie, kury itp.). Na człowieka zarazek przenosi się drogą kontaktową. Najczęściej chorują na listeriozę noworodki, zakażając się od matki drogą łożyskową (istnieje możliwość zakażenia płodu począwszy od 4 miesiąca ciąży) lub rzadziej dopiero w czasie porodu poprzez połykanie listerii z wodami płodowymi.

Przebieg kliniczny. Listerioza przebiegać może pod różnymi postaciami. U no-worodka jest to choroba bardzo ciężka, kończąca się bardzo często zejściem śmier-telnym. Przeważnie przebiega pod postacią zakażenia uogólnionego (granuloma- tosis infantiseptica) lub jako ropne zapalenie opon mózgowych: najczęściej obie te postacie występują łącznie. Objawy kliniczne u noworodka to: ostro występująca duszność, sinica, niepokój, napięcie ciemiączka. Nakłucie opon daje płyn ropny, w którym można wykryć pałeczki listeriozy. Czasem na podniebieniu, na skórze można stwierdzić obecność niewielkich guzków (granulomata). W badaniu pośmiertnym stwierdza się je we wszystkich narządach miąższowych. U starszych dzieci i u dorosłych listerioza przebiega najczęściej pod postacią angiriowo- -septyczną i wtedy może imitować swoim przebiegiem i zmianami we krwi mo- nonukleozę zakaźną.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.