Krwinki i surowica

Łatwo wtedy przygotować krwinki i surowicę do określenia grupy krwi i czynnika Rh przez dodanie do probówek: do I – 1 kroplę gęstej zawiesiny krwinek badanych (z dna probówki) do oznaczenia antygenów grupowych krwinek do II–j.w. otrzymuje się przez to zawiesinę krwinek w surowicy własnej, do oznaczenia czynnika Rh do III – nie dodaje się już nic w probówce tej pozostaje tylko surowica, w której oznaczać się będzie przeciwciała.

Jeżeli wysyła się materiał do badań pocztą, należy przygotować oddzielnie: a) su-rowicę (oddzieloną w temp. 37stopni), b) pełną krew z dodatkiem antykoagulantu, najlepiej cytrynianu, w odpowiednim stężeniu.

Ze względu na to, że może zajść konieczność powtórzenia próby, należy przecho-wywać pobrane próbki krwi w macierzystych probówkach co najmniej przez 3 dni, w chłodni.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.