Krwinki czerwone badan

-2. Krwinki czerwone badane a) nie uczulone (przemyte), b) uczulone. a) Potrzebne do wykonania odczynu krwinki nie uczulone przygotowuje się następująco:

-2 krople zagęszczonych przez wirowanie względnie przez osadzanie na dnie probówki krwinek badanych przemywa się dokładnie (co najmniej 3-krotnie) fizjologicznym roztworem chlorku so-dowego. Przemyte krwinki zawiesza się w tym samym rozcieńczalniku przygotowując 5% stężenie krwinek (5 objętości krwinek na 95 objętości fizjologicznego roztworu chlorku sodowego).

Sposób przemywania krwinek: przepłukane solą fizjologiczną krwinki odwirowuje się przy wolnych obrotach (1000 obr./min. – 1-2 minuty) po zdjęciu probówek z wirówki płyn znad osadu krwinek odciąga się pipetą pasterowską, a krwinki zawiesza ponownie w fizjologicznym roztworze NaCl, dolewając go do probówki. Czynność tę powtarza się wymaganą ilość razy. W końcowym etapie, przy sporządzaniu określonego rozcieńczenia krwinek, należy uważać na proporcje między obję-tością krwinek a objętością fizjologicznego roztworu chlorku sodowego.

b) Potrzebne do wykonania odczynu krwinki uczulone badane, czy też wzorcowe, przygotowuje się następująco: 1 kroplę 10% zawiesiny krwinek (10 objętości krwinek na 90 objętości fizjologicznego roztworu chlorku sodowego) umieszcza się w probówce, dodaje 3 krople surowicy badanej względnie suro-wicy wzorcowej i inkubuje w temp. 370 przez 60 minut. Jeżeli badanie ma na celu przygotowanie krwi do przetaczania, to krwinki badane są krwinkami dawcy, natomiast surowica użyta do uczu-lania krwinek – surowicą biorcy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.