Krwinki badane

Krwinki badane przygotowuje się jak wyżej surowicę antyglobulinową rozcieńcza się za pomocą fizjologicznego roztworu NaCl od 1:2 do 1:2048 w kolejności:

Po kropli każdego rozcieńczenia surowicy rozmieszcza się na szkiełkach przed-miotowych. Następnie do każdej z nich dodaje się po kropli 5% zawiesiny badanych krwinek. Po wymieszaniu kropli, umieszcza się szkiełka w wilgotnej komorze i inkubuje w temperaturze pokojowej przez 15 minut.

Wynik odczynu ilościowego polega na określeniu tzw. miana bezpośredniego odczynu antyglobulinowego, które wyraża się przez podanie najwyższego rozcieńczenia surowicy antyglobulinowej, przy którym wystąpiła aglutynacja krwinek badanych. Na przykład w próbie przedstawionej na załączonym schemacie (ryc. 92) miano odczynu wynosi 1:30.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.