Komórki LE

Komórki LE są to granulocyty obojętnochłonne, rzadziej kwasochłonne, sfago- cytowane przez inne granulocyty. Znamienną ich cechą jest obecność w komórce okrągłej, bezpostaciowej masy, barwiącej się na kolor różowofioletowy, metodą Pappenheima. Materiał ten daje dodatni odczyn na kwas dezoksyrybonukleinowy. Jest to sfagocytowana masa jądrowa innego granulocyta, czyli tzw. glob. Masa ta, wypełniając wnętrze komórki fagocytującej, spycha jej jądro na obwód, dając charakterystyczny obraz morfologiczny komórek LE.

„Glob” może również leżeć wolno, tworząc obraz nie fagocytowanej masy jądrowej, względnie przedstawiać obraz tzw. rozetki, gdy jest otoczony wokół swego obwodu fagocytującymi go granulocytami.

Stwierdzono, że czynnik wywołujący powstawanie omówionych form zawarty jest we frakcji gamma-globulinowej surowicy ludzi chorych i zawiera dezoksyry- bonukleazę, powodującą lizę substancji jądrowej leukocytów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.