Klasyczny przebieg duru brzusznego składa się z 3 okresów:

Okres pierwszy cechuje narastanie objawów dziecko czuje się źle, jest zmęczone, apatyczne, podnosi się stopniowo ciepłota ciała okres ten trwa 3 do 7 dni.

W okresie drugim, pełnego rozwoju choroby, gorączka ustala się z małymi wahaniami dziennymi na wysokim poziomie, dziecko jest odurzone, czasami majaczy, odpowiada powoli i niechętnie na pytania, język jest obłożony, wargi suche. Na skórze występuje pierwszy rzut wysypki (roseola),’ wykwity przeważnie nieliczne, ginące przy ucisku, szybko znikające i występujące ponownie w innych miejscach. Tętno jest wolne (w stosunku do gorączki), powiększa się śledziona. W okresie tym może wystąpić biegunka stolce mogą mieć wygląd „grochówko-, waty”. Stan taki trwa 1 do 2 tygodni.

Trzeci okres jest okresem zdrowienia gorączka opada powoli, z wolna pojawia się łaknienie przechodzące w „wilczy głód”. Dziecko szybko zaczyna wracać do zdrowia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.