KIŁA WRODZONA

Kiła wrodzona jest wywołana zakażeniem dziecka krętkami bladymi jeszcze w życiu płodowym. Źródłem zakażenia jest zawsze chora na kiłę matka. Zakażenie płodu może mieć miejsce dopiero około 5 miesiąca ciąży, gdy komórki nabłonkowe kosmówki powoli zanikają i krę tiki z krążenia matczynego mogą przechodzić bezpośrednio do krążenia płodu. Tak więc w kile wrodzonej mamy od samego początku do czynienia z posocznicą kiłową. Krętki początkowo przedostają się do wątroby płodu, a następnie do wszystkich narządów. W zależności od nasilenia posocznicy u płodu może nastąpić jego obumarcie. Dziecko już przy urodzeniu może wykazywać objawy kiły bądź też objawy te.mogą wystąpić po pewnym czasie (po paru tygodniach czy miesiącach). Wreszcie dziecko może urodzić się pozornie zdrowe, dopiero po kilku lub kilkunastu latach mogą wystąpić objawy kiły późnej. Przekazywanie kiły na potomstwo przez chorego na kiłę ojca jest niemożliwe bez istnienia zmian chorobowych u matki.

Kiła wrodzoną w swoim przebiegu różni się znacznie cd kiły nabytej. W kile nabytej możemy rozróżnić trzy po sobie następujące okresy, występujące w stałym chronologicznym porządku: objaw pierwotny, okres zmian drugorzędowych

i, po wielu latach, okres zmian trzeciorzędowych. W kile wrodzonej możemy odróżnić postać wczesną i późną, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany późne, jak np. kilaki, mogą występować już we wczesnym niemowlęctwie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.