KIŁA WRODZONA WCZESNA

Objawy i przebieg kliniczny. Objawy kiły wrodzonej mogą występować zaraz po urodzeniu lub też po paru tygodniach, rzadziej po paru miesiącach. Zwykle ciężką postać kiły wrodzonej obserwuje się wtedy, gdy matka ma objawy kiły drugorzędowej lub nawrotowej i nie jest leczona.

Zmiany pęcherzowe (pęcherzyca kilowa) na skórze należą do najwcześniej-szych objawów. Zmiany te mogą wystąpić już w życiu płodowym i być obecne w momencie urodzenia, mogą występować w pierwszych dniach, rzadziej w pierwszych tygodniach, życia dziecka. Pęcherze są różnej wielkości, wypełnione treścią surowiczą, później surowiczo-ropną, często krwistą. Po pęknięciu pokrywy pęcherza tworzą się nadżerki i owrzodzenia. Znamienne dla pęcherzycy kiłowej jest umiejscowienie pęcherzy wyłącznie na dłoniach i stopach (ryc. 178). Osutka tego typu nie występuje nigdy w kile nabytej.

Zmiany naciekowe występują również bardzo wcześnie. Skóra w obrębie ognisk chorobowych jest nacieczona, błyszcząca, jakby lakierowana. Zmiany te spotykamy najczęściej na stopach, dłoniach i tylnych powierzchniach podudzi. Często również pojawiają się one na brodzie dziecka. W tym umiejscowieniu występują linijne popękania koło ust ułożone wachlarzykowato. Z czasem w tych miejscach tworzą się blizny ułożone promienisto i będące znamieniem przebytej kiły wrodzonej (tzw. blizny promieniste Parrota).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.