Interpretacja przedstawionych wyników

Interpretacja przedstawionych wyników jest następująca: Miano pośredniego odczynu antyglobulinowego wynosi 1:640 dla krwinek uczulonych surowicą anty-Rh w rozcieńczeniach 1:1 i 1:2.

Kontrola krwinek w fizjologicznym roztworze NaCl nie powinna wykazać aglutynacji. Na zakończenie omawianego rozdziału przedstawiamy schemat pośredniego i bez-pośredniego odczynu antyglobulinowego (ryc. 94).

Dodatkowo bada się zawsze, równolegle z próbą krzyżową, obecność antygenu D z układu Rh w krwinkach biorcy. Do wykonania próby krzyżowej należy przygotować krew zarówno biorcy, jak i dawcy w ilości:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.