Fizjologiczny roztwór chlorku sodowego

dzeniem Min. Zdrowia i Opieki Społecznej, używając symboli na oznaczanie środo-wiska, w którym zawiesza się krwinki („S” -fizjologiczny roztwór chlorku sodowego, „K” – koloid, „P” – papaina) i numeru badania. Opisane szkiełka z próbami umieszcza się w komorze wilgotnej wg zasady:

do obu kropli dodaje się po 1 kropli 5% zawiesiny krwinek biorcy w 0,85% roztworze NaCl. Schemat rozmieszczenia wymienionych składników przedstawia ryc. 95.

Po wymieszaniu kropli umieszcza się oba szkiełka w komorze wilgotnej i inkubuje w temperaturze pokojowej, przez 30 minut. Wyniki odczytuje się, lekko przechylając szkiełko ruchem kołyszącym i obserwując wygląd kropli gołym okiem lub przy użyciu lupy lub małego powiększenia mikroskopu.

W przypadku gdy krew biorcy jest zgodna z krwią dawcy, w żadnym z układów nie obserwuje się ani aglutynacji, ani hemolizy krwinek. Wystąpienie aglutynacji świadczy o istnieniu niezgodności, co pociąga za sobą zakaz przetaczania krwi pomiędzy dwoma badanymi osobnikami. Aglutynacja nie powinna nigdy wystąpić w kropli kontrolnej.

Badanie przeprowadzone w opisanym układzie umożliwia wykrycie niezgodności grup układu ABO u dawcy i biorcy, jak również obecności, w surowicy biorcy lub dawcy, kompletnych przeciwciał anty-A 1, anty-P, anty-M .i in. (niezgodnych z regułą Landsteinera) oraz nietypowych zimnych aglutynin.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.