Dur brzuszny

Dur brzuszny -• tyfus jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą o kilkutygodniowym przebiegu, charakteryzującą się: wysoką, długo utrzymującą się gorączką, skąpą wysypką plamisto-gradkową, powiększeniem ‚śledziony oraz leuko- penią jest to schorzenie uogólnione z umiejscowieniem zarazka przede wszystkim w jelitach.

Etiologia. , Chorobę wywołuje pałeczka duru brzusznego (Eberthella typhi s. Salmonella typhi), wykryta po raz pierwszy przez polskiego uczonego Browicza (1874 r.), następnie zupełnie niezależnie przez Ebertha i ostatecznie wyizolowana przez Gaffky‘ego (1884 r.). Salmonella typhi wykazuje większą stałość cech genetycznych i bardziej, stałą zdolność wywoływania choroby niż inne. Aglu- tynacja pałeczki durowej ze swóistą surowicą pozwala na jej ostateczne określenie. Epidemiologia. Dur brzuszny panuje endemicznie na całym świecie rezerwuarem zarazka w przyrodzie jest wyłącznie człowiek. Pałeczki duru brzusznego wydalane są z kałem i moczem chorego z różnym nasileniem przez cały okres choroby zarazek może być wydalany, z’ustroju niekiedy przed pojawieniem się pierwszych objawów chorobowych. Niektórzy ludzie po przebyciu duru brzusznego stają się stałymi nosicielami zarazka i mogą go wydalać przez tygodnie, miesiące i- lata po wyzdrowieniu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.