Dokumentacja

Osobnego omówienia wymaga sposób prowadzenia dokumentacji, czyli opisania i wy-dania na piśmie otrzymanych wyników badań. Wszystkie wyniki, jakie wychodzą z pracowni serologicznej, muszą być podawane tylko i wyłącznie na piśmie i tylko na przepisowych drukach i formularzach, będących w posiadaniu każdej pracowni tego typu. Specjalnej uwadze pracownika poleca się staranne, przejrzyste i wyjątkowo ściśle kontrolowane prowadzenie takiej dokumentacji.

Odczytywanie wyników próby oraz ich wpisywanie musi być każdorazowo kontrolowane przez dwie osoby, przy czym sprawdza się nie tylko sam wynik próby, ale

i sposób wpisania go do odpowiedniej kolumny względnie linijki formularza. Rzeczą podstawowej wagi jest dokładne i trwałe opisanie wszystkich pobieranych do badania prób krwi, na które składa się: imię i nazwisko badanego, data oraz numer próby. Poleca się głośno odczytać zapisane dane w obecności osoby, od której pobrano materiał do badania i uzyskać ich potwierdzenie. Odpowiednio do oznaczenia pobranego materiału muszą być opisane wszelkie probówki i szkiełka itp. użyte do wykonania próby. Te same oznaczenia muszą się potem znaleźć w kartotece badanego. Tylko trwale i bezbłędnie opisana próba pozwala na uniknięcie pomyłek

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.