Dodatni wynik odczynu

Dodatni wynik odczynu polega na wystąpieniu aglutynacji krwinek badanych pod wpływem surowicy antyglobulinowej. Wynik dodatni oznacza, że krwinki badane uległy uczuleniu in vivo przeciwciałami niekompletnymi anty-Rh. Jeżeli jest to krew noworodka, bezpośredni odczyn anty-globulinowy stwierdza, że krwinki dziecka uległy inwazji przeciwciał matki Rh(-), immunizowanej w przebiegu ciąży Rh(+)-

Ujemny wynik odczynu polega na braku aglutynacji krwinek pod wpływem surowicy antyglobulinowej. Oznacza to, że krwinki badanej osoby nie uległy uczuleniu in vivo.

Kontrola krwinek w fizjologicznym roztworze NaCl nie powinna wykazać aglutynacji. Uwagal Należy pamiętać, że zarówno przy odczynie jakościowym, jak i ilościowym obowiązuje nastawienie próby kontrolnej dodatniej próba ta polega na jednoczesnym badaniu surowicy osoby badanej wobec wzorcowych krwinek Rh(+) uczulonych standartową surowicą anty-Rh.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.