Czynnik LE, który adsorbuje się na jądrach leukocytów

Obecnie istnieje pogląd, że czynnik LE, który adsorbuje się na jądrach leukocytów, jest właśnie autoprzeciwcialem wytwarzanym w stosunku do nukleoprotein jąder leukocytów i przeciwko nim skierowanym. Badanie, mające na celu oznaczenie odczynu LE, czyli stwierdzenie obecności czynnika wywołującego powstawanie komórek LE w surowicy chorego osobnika, wchodzi w zakres badań immunohematologicznych dotyczących zaburzeń w układzie białokrwinlcowym.

Istnieją dwie metody oznaczania odczynu LE: 1) bezpośredni odczyn LE, 2) pośredni odczyn LE. Bezpośredni odczyn LE polega na wywołaniu zjawiska LE in vitro, czyli poza ustrojem badanego osobnika. Wykonać go można w dwojaki sposób:

a) metodą przecierania skrzepu b) jako odczyn LE wykonany z krwi heparynowanej. Pojedyncza komórka LE (sfagocytowana masa jądrowa wypeinia wnętrze komórki fagocytującej)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.