CZERWONKA BAKTERYJNA

Czerwonka bakteryjna jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą, której’ głównymi objawami -klinicznymi są: bóle brzucha, bolesne parcie na stolec, wolne stolce z domieszką krwi i śluzu, zwyżka ciepłoty.

Etiologia. Chorobę wywołują różne odmiany pałeczek z rodzaju Shigella. Są to pałeczki Gram-ujemne, nieruchome, nie zarodnikujące. W Polsce czerwonką wywołana jest najczęściej przez mniej toksyczne typy pałeczek Shigellajak Sh. Flexneri i Sh. Sonnei oraz rzadziej przez bardziej toksyczny typ Sh. Shigae.

Epidemiologia. Czerwonka występuje epidemicznie i endemicznie. Rezerwuarem zarazka jest człowiek chory lub nosiciel. Choroba szerzy się bezpośrednio – przez kontakt, szczególnie w zbiorowiskach dziecięcych (żłobki, przedszkola, domy dziecka) lub bezpośrednio – przez żywność, wodę itp. Wrotami zakażenia jest wyłącznie przewód pokarmowy. Czerwonka występuje sezonowo. W Polsce

Przebieg kliniczny czerwonki zaznacza się wyraźnie letni typ sezonowego wzrostu zachorowań. Rozrzut zachorowań według grup wieku wskazuje na to, że w znacznym odsetku czerwonka jest chorobą dzieci. W Polsce notuje się najwyższy procent zachorowań w grupie najmłodszych dzieci poniżej 1 r. życia.

Przebieg kliniczny czerwonki u dzieci może być bardzo zmienny – od łagodnych postaci prawie bezobjawowych lub ze znikomymi objawami jelitowymi do ciężkich toksycznych postaci z głębokimi zaburzeniami w gospodarce wodno- -elektrölitowej, zaburzeniami krążenia oraz z objawami uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Zwykle choroba zaczyna się od gorączki, do której dołączają się krótkotrwałe wymioty, a następnie biegunka. Stolce z początku luźne, kałowe, stają się coraz bardziej śluzowate, często ropne z domieszką krwi liczba wypróżnień szybko wzrasta nawet do kilkudziesięciu na dobę, towarzyszy wypróżnieniom parcie na kiszkę stolcową, co prowadzić może do wypadnięcia odbytnicy. Do objawów jelitowych dołączyć się mogą objawy zapaści krążeniowej oraz zespół nerwowy (drgawki, utrata przytomności).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.