Archive for the ‘Choroby’ Category

Z leków stosowanych przeciw łambliazie

Objawy kliniczne najczęściej występujące to: biegunka na przemian z zaparciem, brak łaknienia, wzdęcia, pobolewania w nadbrzuszu w przypadku masywnego zakażenia i przedostania się dużej liczby pasożytów do dróg żółciowych może wystąpić nawet żółtaczka, najczęściej o charakterze nawrotowym. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu w stolcu cyst lub postaci wegetatywnych lamblii, jednak głównie na stwierdzeniu pasożytów w […]

Wodogłowie

Wodogłowie przebiegające najczęściej ze znacznym powiększeniem rozmiarów głowy jest dowodem zapalenia mózgu wywołanego toksoplazmą i przebytego v/ okresie życia płodowego. Z’innych objawów będących zejściem tego zapalenia rnózgu należy wymienić: drgawki, napady padaczkowe, spastyczny stan kończyn, drżenie rączek, oczopląs i inne zmiany oczne, znaczne upośledzenie rozwoju umysłowego i fizycznego. Zwapnienia w mózgu należą do często spotykanych […]

W przebiegu klinicznym

W przebiegu klinicznym dużą rolę odgrywają choroby współistniejące i poprzedzające zakażenie pałeczkami Salmonella Gdertneri, natomiast o zejściu choroby decyduje w dużej mierze wiek chorego dziecka. Salmonelozy u niemo- wląt w pierwszych miesiącach życia dają najczęściej przebieg ciężki. Rozpoznanie salmonelozy (S. Gaertneri) jest rozpoznaniem bakteriologicznym, które można ustalić jedynie na podstawie wyhodowania drobnoustrojów z krwi, kału, […]

Niezmiernie cenna w diagnostyce toksoplazmozy

Niezmiernie cenna w diagnostyce toksoplazmozy jest próba barwna Sabina- -Feldmana (test barwny). Próba barwna i odczyn wiązania dopełniacza pozwalają na ilościowe stwierdzenie przeciwciał, przy czym próba barwna występuje wcześniej od odczynu wiązania dopełniacza i utrzymuje się dłużej. W leczeniu toksoplazmozy nabytej dobre wyniki osiągnięto stosując daraprim łącznie z sulfonamidami lub aureomycyną, względnie erytromycyną, Daraprim stosuje […]

TRICHURIOZA

Włosogłówka (Trichocephalus dis par) pasożytuje w jelicie grubym człowieka, zagłębiona nitkowatą częścią w śluzówce jelita. Człowiek zakaża się jajami włosoglówki głównie za pośrednictwem, świeżycli warzyw i owoców spożywanych w stanie surowym (truskawki, sałata, rzodkiewki). Jarzyny i owoce z kolei ulegają zakażeniu na drodze użyźniania ogrodów warzywnych nawozem zawierającym domieszkę odchodów ludzkich zanieczyszczonych jajami włosogłówki. W […]

GRZYBICE BŁON ŚLUZOWYCH

Grzyb pleśniawki (Oidium albie ans, Monilia albie ans) jest ogromnie rozpo-wszechniony w populacji ludzkiej i saprofituje często w jamie ustnej i w jelitach dzieci zdrowych oraz w narządach rodnych kobiet (stąd łatwość zakażenia noworodka w chwili porodu). Grzyb pleśniawki może się stać chorobotwórczym przy spadku odporności dziecka, zwłaszcza w pierwszych 2-3 miesiącach życia (odwodnienie, wyniszczenie […]

Rokowanie w przebiegu tularemii

również próba śródskórna z tularyną (zaletą tej próby jest wczesne występowanie dodatniego wyniku i duża swoistość) oraz niekiedy próba biologiczna (zakażenie białych myszek materiałem ropnym). Rokowanie w przebiegu tularemii jest raczej dobre, choć w sporadycznych przypadkach choroba ta może prowadzić do zejścia śmiertelnego. Leczniczo stosuje się z dobrymi wynikami antybiotyki, najchętniej z grupy tetracyklin.

Designed by WordPress.