Archive for the ‘Choroby’ Category

Rozpoznanie opieramy na objawach klinicznych

Rozpoznanie opieramy na objawach klinicznych i głównie na wynikach badań bakteriologicznych kału. Leczenie oparte jest głównie na podawaniu środków bakteriobójczych (sulfonamidy, antybiotyki) oraz na właściwym żywieniu dziecka często konieczne jest stosowanie kroplowych wlewów dożylnych, przetaczali krwi i osocza. Dołącza się również często środki uspokajające, jak luminal, fenaktyl.

Klasyczny przebieg duru brzusznego składa się z 3 okresów:

Okres pierwszy cechuje narastanie objawów dziecko czuje się źle, jest zmęczone, apatyczne, podnosi się stopniowo ciepłota ciała okres ten trwa 3 do 7 dni. W okresie drugim, pełnego rozwoju choroby, gorączka ustala się z małymi wahaniami dziennymi na wysokim poziomie, dziecko jest odurzone, czasami majaczy, odpowiada powoli i niechętnie na pytania, język jest obłożony, wargi […]

Lek jest doskonale tolerowany

Najnowszym środkiem chemioterapeutycznym ostatnio polecanym i chętnie stosowanym jest furazolidon (Żeligowska). Dawkowanie wynosi 5-7 mg na 1 kg wagi dziennie, przez okres 10 dni. W razie braku poprawy po pierwszym etapie leczenia, kurację można powtórzyć, stosując te same środki również przez okres 10 dni. Lek jest doskonale tolerowany, nie daje objawów ubocznych i jest niewątpliwie […]

Postać przewlekłą choroby Banga cechują

Postać tę oddziela zazwyczaj od postaci ostrej dłuższy, paromiesięczny okres bezobjawowy „utajenia choroby”. Postać przewlekłą choroby Banga cechują nie-regularne zwyżki ciepłoty ciała, osłabienie, wyczerpanie, bóle głowy, bóle stawów i mięśni, potłiwość często notowane są uporczywe bóle korzonkowe w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Objawy jednak kliniczne w posiaci przewlekłej choroby Banga są na ogół zmienne i nikłe, a […]

Zapadalność na dur brzuszny

Człowiek zakaża się durem brzusznym poprzez połknięcie zarazka z zakażonymi produktami spożywczymi lub wodą (studnie) zakazić się również może poprzez brudne ręce zanieczyszczone wydalinami. W przenoszeniu pałeczki durowej pewną rolę mogą odegrać muchy. Na dur brzuszny chorują najczęściej ludzie młodzi w wieku między 12 a 35 rokiem życia zachorowania wśród niemowląt i w okresie poniemowlęcym […]

Walka z brucelozą

Zapobieganie. Walka z brucelozą oparta jest głównie na stosowaniu na szeroką skalę szczepień ochronnych u zwierząt. Opracowane są również metody szczepień zapobiegawczych u ludzi. Przyczyną brucelozy u dzieci jest prawie w 100% spożywanie surowego, zakażonego mleka. Podawanie więc dzieciom wyłącznie mleka pasteryzowanego lub przegotowanego zapobiegnie skutecznie tej chorobie.

TASIEMCZYCE

Tasiemce są to wydłużone, spłaszczone robaki składające się z główki (scolex), narządu przyczepienia zaopatrzonego w przyssawki i nieraz w przednie haczyki, z „szyjki” znajdującej się bezpośrednio za główką i stanowiącej część rozrostową robaka oraz z łańcucha kolejnych ogniw, zwanych członami. Tasiemce pozbawione są całkowicie przewodu pokarmowego i odżywiają się w jelitach produktami gospodarza przez osmozę.

Designed by WordPress.