Badanie przeciwciał anty-Rh

Przeciwciała anty-Rh wykrywa się działając badaną surowicą na wzorcowe krwinki grupy Rh. Próbę można wykonać następującymi metodami: 1) odczynem koloidowym, 2) odczynem papainowym, 3) odczynem antyglobulinowym Coombsa.

Odczyn koloidowy. Odczyn koloidowy jest w technice wykonania podobny do odczynu koloidowego opisanego przy wykrywaniu antygenów Rh. W tym jednak przypadku działa się nie-znaną surowicą (surowica badana), w której poszukuje się przeciwciał anty-Rh, na określone, wzorcowe krwinki Rh zawieszone w środowisku koloidowym. Wystąpienie aglutynacji w kropli z surowicą badaną świadczy o obecności przeciwciał anty-Rh w surowicy badanej.

Odczyn papainowy. W próbie tej działając roztworem papainy na krwinki wzorcowe Rh+ przygotowuje się powierzchnię tych krwinek do reagowania z surowicą badaną, w której poszukuje się przeciwciał anty-Rh.

W przypadku obecności przeciwciał anty-Rh w badanej surowicy, krwinki agluty- nują pod jej działaniem. Odczyn antyglobulinowy Coombsa. Odczyn antyglobulinowy Coombsa został opracowany przez Coombsa i współpra-cowników w roku 1945. Zasada odczynu oparta jest na zjawisku, że krwinki uczulone niekompletnymi przeciwciałami (jak wiemy są to gamma-globuliny surowicy ludzkiej) ulegają aglutynacji pod wpływem surowicy zawierającej przeciwciała przeciwko glo-bulinom surowicy ludzkiej (przeciwciała antyglobulinowe). Krwinki nie uczulone, za-wieszone w płynie fizjologicznym, nie ulegają aglutynacji pod wpływem wymienionych przeciwciał. Uczulenie takich krwinek za pomocą globulin surowicy ludzkiej daje w wyniku trwałe pokrycie powierzchni krwinki warstwą frakcji globulinowej, która tworzy jak gdyby pomost pomiędzy powierzchnią krwinki a surowicą antyglo- bulinową, dodaną do środowiska reakcji. Przeciwciała przytwierdzone nierozerwalnie do powierzchni krwinek ulegają pod wpływem surowicy antyglobulinowej precypita- cji, wciągając również krwinki w sieć aglutynacyjną (patrz: schemat bezpośredniego

i pośredniego odczynu antyglobulinowego Coombsa. W zależności od wskazań, wykonuje się odczyn Coombsa jako: a) bezpośredni odczyn antyglobulinowy jakościowy i ilościowy, b) pośredni odczyn antyglobulinowy jakościowy i ilościowy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.