Anty-Rh

– krwinek Rh+ grupy 0, uczulonych znaną surowicą anty-Rh, zawierającą niekompletne przeciwciała anty-D, – krwinek Rh+ nie uczulonych, grupy A, B, 0. Przygotowanie krwinek uczulonych. Po dokładnym przemyciu gęstej zawiesiny krwinek 0 Rh+ fizjologicznym roztworem NaCl sporządza się z nich 10% zawiesinę, również w soli fizjologicznej. Do 1 objętości krwinek dodaje się 2 objętości surowicy anty-Rh zawierającej niekompletne prze-ciwciała anty-D. Mieszaninę inkubuje się przez 60 minut w temp. 37stopni. W tym czasie następuje adsorpcja surowicy na krwinkach i trwałe oplaszczenie się krwinek przeciwciałami niekompletnymi. Krwinki przemywa się po inkubacji co najmniej 3 razy fizjologicznym roztworem NaCl i przygoto-wuje z nich zawiesinę 5% w roztworze fizjologicznym NaCl.

Przygotowanie krwinek nie uczulonych. W osobnych probówkach przemywa się fizjologicznym roztworem NaCl (co najmniej 3-krotnie) gęstą zawiesinę wzorcowych krwinek grupy A, B, 0 i z końcowego osadu przygotowuje się 5% zawiesinę krwinek każdej z wymienionych grup.

Kontrolę aktywności surowicy antyglobulinowej przeprowadza się w-następujący sposób: Przygotowuje się 4 czyste, suche szkiełka przedmiotowe, na których rozmieszcza się składniki reakcji według schematu (ryc. 91).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.