Aglutynacja

-2. Aglutynację uważa się za wynik niezgodności serologicznej pomiędzy dawcą a biorcą. Aglutynacja może wystąpić w wyniku działania różnych czynników. Na niektóre z nich zwracamy uwagę, podając ich krótki przegląd.

-1. Powodem wystąpienia aglutynacji może być błędne oznaczenie grupy krwi AB0 w badanej próbce krwi biorcy lub dawcy. W razie stwierdzenia aglutynacji należy przede wszystkim powtórnie zbadać przynależność grupową AB0 u dawcy i biorcy.

-2. W próbie krzyżowej w środowisku płynu fizjologicznego wystąpienie aglutynacji może być spowodowane następującymi czynnikami: a) jeżeli aglutynacja wystąpi jedynie w kropli, w której zmieszano krwinki dawcy z surowicą biorcy i to jedynie w temp. 37stopni, to w surowicy biorcy obecne są z reguły przeciwciała odpornościowe, np. anty-Rh

b) pod wpływem innych przeciwciał typu przeciwciał kompletnych (anty-A 1, anty-P) w surowicy biorcy lub dawcy c) pod wpływem zimnych aglutynin w surowicy biorcy

d) u ofób z przyspieszonym opadaniem krwinek może występować rulonizacja, mylnie oceniana jako aglutynacja. Rulonizację można odróżnić od właściwej agluty-nacji dopiero podczas obserwacji zawiesiny krwinek przez lupę lub małe powiększenie mikroskopu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.